اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

آغازبه کارمجددسامانه ستادتسهیل ورفع موانع تولید

راه اندازی مجددسامانه تسهیل ورفع موانع تولیدوامکان رسیدگی به درخواست های متقاضیان از طریق سامانه tashil.stsm.ir