اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

طرح استمرار مشوق های بیمه ای

بخشنامه در مورد دستورالعمل اجرایی در خصوص استمرار طرح مشوقهای بیمه ای به منظور تحرک بخشی به اشتغال زایی و حمایت از فعالان حوزه تولید و کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی