اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

دیدار با رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

دیدار هیئت مدیره اتحادیه صنف خیاطان با رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان لباس و پارچه ایران