اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اسامی هیئت مدیره اتحادیه صنف خیاطان تهران

معرفی هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خیاطان تهران:

• رییس اتحادیه : آقای اکبر صدقی

 

• نایب رییس اول : آقای هادی ابراهیم زاده


 

• نایب رییس دوم : آقای محمد اسکندرلو


 

• خزانه دار : آقای فریدون نفر


 

• دبیر : آقای محمد معصومی ازندریانی


 

• عضو هیئت مدیره : آقای حسین چهارراهی


 

• عضو هیئت مدیره : آقای همت اله خانجانی


 

• بازرس : آقای علی داداشی