اتحادیه در شبکه های اجتماعی

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه
اوقات شرعی

با ما در میان بگذارید ...
تأثیر حرفه خیاطی را بر فرهنگ ملی جامعه چگونه ارزیابی می کنید ؟
 
همراه با بزرگان
اتحادیه صنف خیاط زنانه و مردانه تهران و حومه

قوانین و مقررات

 


همکار محترم

با توجه به دستورالعمل اداره محترم اماکن نیروی انتظامی تهران بزرگ کلیه واحدهای صنفی تحت پوشش موظفند

دوربین مدار بسته در واحدهای صنفی خود نصب نمایند در غیراین صورت طبق مقرارت برخورد خواهد شد.

رییس اتحادیه صنف خیاط تهران